Nazar..!

Maşallah..!

Nazar karşısında insanlar gerçekten sıkıntılı sağlık sorunları yaşarlar. Çarpıntı , unutkanlık, baş ağrısı, ellerde titreme, bağışıklık sisteminde düşme, ağırlık, uyku basması gibi. Bir insanı çatlatıp öldürücü bile olabilir. Nazar boncuğu , nazarlık medeniyetin ilk dönemlerinden beri varlığını koruyan, büyük bir coğrafyanın parçası insanlığın derin ve kalıcı inançlarını yansıtmaktadır.

“Nazar deveyi kazana insanı mezara sokar

Gerçekten öyle. Türkçede bakış anlamına gelen Arapça kökenli nazar kelimesi, bakışlarında zararlı güç bulunan bazı insanların bu özellikleriyle bir kişiye, bir hayvana ya da bir nesneye bakmakla canlı üzerinde hastalık, sakatlık, hatta ölüm; nesne üzerinde çatlak oluşması, parçalanma, kırılma gibi olumsuz bir etkinin meydana gelmesi şeklinde açıklanmaktadır. İnsan gözüyle nazar ettiği zaman insanı devirir.

Nazara karşı kullanılan, nazar boncuğunun rengi mavidir, bu rengin etkili ve güçlü bakışa sahip gök gözlü kişilerin gözlerinden gelen ışınları kendine doğru çekerek nazarı etkisiz hale getirdiğine inanılır.

Tarih boyunca birçok kültürde ve dinsel inançta göz figürü, kötülükleri uzaklaştıran güçlü bir tılsım olarak kabul edilmiştir. Nazar aslında sadece Türklere ait bir inanış olmamakla birlikte, nazar boncuğu figürü, Müslüman, Musevi ve Hristiyan toplumların dışında Budist ve Hindu toplumlarında da görülür. Nazarın ve nazar boncuğunun izleri, eski Türk dinlerinden olduğunu öne sürülen Şamanizm’e kadar uzanmaktadır. Anadolu’da halk arasında “nazar” kavramı çok yaygın bir inançtır. Bazı insanların bakışlarının rahatsızlık verdiğine, kötülük getirdiğine inanılır. Bunun önüne geçmek için “nazar boncuğu” veya “göz boncuğu” takılır. Nazar olgusu da eski Türk inançlarındandır. Şaman inancına göre mavi göz, iyiliğine inandıkları gök tanrı’nın gözünü temsil ederken, kendilerini kötü gözlerden yani yer tanrısından koruduğuna inanılır.

İşimiz nazardan, yolumuz düşmandan, hayatımız nankörlerden uzak olsun .

Sağlıkla ve sevgiyle kalın .

Yazar

Kadriye Ciritci

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir