Hayvanları Koruma Kanunu teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı. Komisyonda; Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklifle; hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp, bir canlı statüsüne getiriliyor. TCK 151’de hayvanlarla ilgili husus ‘mala zarar verme’ noktasından çıkarılıp, ‘cana zarar verme’ noktasına getirilerek, suç kapsamına alınıyor. Hayvanlar, sahiplerinin borçları yüzünden icra konusu olmayacak. Teklif ile ‘sahipli hayvan’, ‘sahipsiz hayvan’ ayırımı da kaldırılıyor. Yerel yönetimlere, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması için hayvan bakımevi kurma, bu hayvanların bakım-tedavilerini sağlama ve eğitim çalışmaları yapma zorunluluğu getiriliyor.

BELEDİYELERE BAKIMEVİ KURMA ZORUNLULUĞU

Teklif ile hayvan bakımevleri kurulacak. Büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 75 bini aşan belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getiriliyor. Belediyelere, bu madde yürürlüğe girdikten sonra 3 yıl süreyle hayvan bakımevi kurma ve rehabilitasyon çalışmaları yapmaları için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinden kaynak ayırma zorunluğu getiriliyor. Nüfusu 25 binin altında olup hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmayan belediyelere de sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları en yakın belediyeye götürerek, rehabilite ettirme sorumluluğu veriliyor.

YUNUS PARKLARI YASAKLANIYOR

Ayrıca ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpek bulundurulması yasaklanıyor. Ev hayvanı satış yerlerinde kedi ve köpeklere ilişkin katalog ve benzeri görsel bilgiler bulunacak; ilgililerin bunlardan seçtikleri kedi ve köpekler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilen üretim yerlerinden teslim alınabilecek. Hayvanların kullanıldığı kara ve su sirkleri ile yunus parklarının kurulması yasaklanacak. Mevcut işletmeler bakımından, her ne suretle olursa olsun kapasite artırımı yapılması ya da eksilen hayvanların yerine yenilerinin getirilmesi de teklifle yasak olacak.

KASTEN ÖLDÜRENE 6 AYDAN 4 YILA KADAR HAPİS

Hayvanlara eziyet, işkence ve cinsel saldırılar TCK kapsamına alınıyor. Bu çerçevede; nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişiye, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Bir hayvan neslini yok eden kişiye 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenen folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler hariç hayvan dövüştüren kişiye 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmesi öngörülüyor. Kurban kesimi gibi kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler, gıda amacı, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişiye 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan kişiye 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 100 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek.

Öte yandan komisyonda yapılan değişiklikle; hayvanların korunması ve refahı amacıyla yaygın ve örgün eğitime yönelik programların yapılması, radyo ve televizyon programlarında bu konuya yer verilmesi amaçlanıyor. Buna göre medya hizmet sağlayıcıları zorunlu yayınlarında bu konuya da yer verecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir