İNSANLIĞIN VAROLUŞ BUNALIMI

İnsanlar özünü arayıp hudutlarını tebarüz etmek suretiyle karakter ve kimlik kaybını önlemek zorundadır. Nitekim her medeniyetin…

İNSANLIĞIN ÖZÜ

Cenabı Hakkın inayetiyle Hz. Adem’in yaratılışından itibaren insanlık yeryüzünde neslini ve nefsini idame ettirmektedir. İlk insandan…

SÖZDE MÜSLÜMANLAR: MODERNİSTLER VE MUHAFAZAKARLAR (BAĞNAZLAR)

İslam; insana terbiye vermenin yanı sıra cihana nizam kazandırma yetisine de sahiptir. Günümüzde ise ademoğlu hak…

BATININ TUTTUĞU AYNA

Dünya üzerinde takribi 7 milyar insan bulunmakta. Bu insanlar kültürlere, kültürlerin doluştuğu medeniyet havzalarına ve hayatını…

İNSANLIĞIN İLİMLE İMTİHANI

Hiç şüphesiz ki dünya 20. asra gelene kadar ve günümüz yüzyılıyla birlikte barındırdığı potansiyel konumu itibariyle…

BU BAYRAM ÇİFTE BAYRAM

Bu sene ifa ettiğimiz ramazan ayı ve de bayramı ne yazık ki salgın hasebiyle öncekilere nazaran…

15 TEMMUZ CEHENNEMİ: DİRENİŞTEN DİRİLİŞE

2016 yılının en sıcak dönemlerinden bir vakit idi temmuz ayı. Lakin o ayın 15'i daha da…

ORADA BİZİM İŞİMİZ VAR: “LİBYA”

21. yüzyılın en desiseli bölgelerinden biri de hiç şüphesiz Libya'dır. Savaşlara, isyanlara, darbelere, rejim değişikliklerine tanık…

BAYRAM İLE SELAMETE

Gül medeniyetinin birliğinin teminatı ve inşasının müşahhas değeri,”Hayye alel-felâh” nidasının ardından mesken edinilen yegâne konak… “Bayram”…

AYASOFYA’YA (CAMİ-İ KEBİR’E) İHANET

Günümüzde tartışmalara neden olan Ayasofya Camii kadim bir sembol olmakla birlikte yüzyılların belirtisi olan izleri her…