Nazar..!

Maşallah..! Nazar karşısında insanlar gerçekten sıkıntılı sağlık sorunları yaşarlar. Çarpıntı , unutkanlık, baş ağrısı, ellerde titreme,…

Sabırın Sonu…!

Sonu ferahlık ve aydınlık bilinir. Yeni dünya düzeninde her ne kadar tahammülsüzlük had safhada olsa da…

Samimiyet mi? Samimi-niyet mi?

Samimiyet, baharat gibidir; çoğu ağzı yakar, azı da gereken tadı vermez. Bill Copeland Samimiyeti binlerce kez…

Şans..!

Şans bir mucizemidir? Şans deyince, ne kadar çok soruyu da beraberinde getirdiği gerçeğini hepimiz biliriz. Yaşamınız…

Bir dilim mavi..!

İnsanoğlu yaşamı boyunca hep huzuru aramıştır. Aile hayatında, iş hayatında, aşk hayatında. Nefes aldığı sürece aradığı…

AZERBAYCAN’IN HAK DAVASI: “KARABAĞ”

21. yy ‘da zuhur eden en çetrefilli hususlardan biride şüphesiz ki Azerbaycan ve Ermenistan arasında tebarüz…

DOĞU’NUN VAROLUŞ BUNALIMI

Doğunun varoluş bunalımını tahkik edeceğimiz vakit aslında bu sürecin Müslümanların hak hattından sapmasının bir tezahürü olduğunu…

İNSANLIĞIN VAROLUŞ BUNALIMI

İnsanlar özünü arayıp hudutlarını tebarüz etmek suretiyle karakter ve kimlik kaybını önlemek zorundadır. Nitekim her medeniyetin…

İNSANLIĞIN ÖZÜ

Cenabı Hakkın inayetiyle Hz. Adem’in yaratılışından itibaren insanlık yeryüzünde neslini ve nefsini idame ettirmektedir. İlk insandan…

SÖZDE MÜSLÜMANLAR: MODERNİSTLER VE MUHAFAZAKARLAR (BAĞNAZLAR)

İslam; insana terbiye vermenin yanı sıra cihana nizam kazandırma yetisine de sahiptir. Günümüzde ise ademoğlu hak…